Безшевни улуци

  • Неограничена дължина на отделните секции.
  • Уникална система на окачване (с вътрешни скрити скоби).
  • Много надеждна връзка улук-надулучна пола.
  • Цели парчета (без снадки), което осигурява възможност за
  • безпрепятствено оттичане на водата и работа с минимални
  • наклони (0.5 %).
  • Трапецовидна форма осигуряваща перфектно оттичане съчетано
  • със стилизиран външен вид придаващ завършен вид на сградата.
  • Бърз и лесен монтаж.
  • Надежден монтаж и гаранционно обслужване.